english version
wersja polska
Nasz zespół   |   

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Spółka z o.o. zalicza się do grona czołowych firm doradczych, aktywnych w sektorze publicznym (administracja centralna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje międzynarodowe) i gospodarczym (przedsiębiorstwa sektora usług komunalnych i inne podmioty związane z gospodarką komunalną). KOBIKO oferuje również usługi doradcze dla przedsiębiorstw sektora prywatnego.
 
KOBIKO zostało utworzone w lipcu 1999 roku. Założycielami Spółki, i członkami jej Zarządu, są osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, w zakresie problematyki samorządowej i gospodarczej, w tym organizacji usług komunalnych, zarządzania ochroną środowiska, oraz ekonomii i finansów podmiotów publicznych i prywatnych.
 
Zespół ekspertów zewnętrznych Spółki tworzą specjaliści o uznanym dorobku, wiedzy i doświadczeniu w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej.
 
Misją KOBIKO jest efektywne i profesjonalne prowadzenie projektów doradczych, szkoleń oraz studiów badawczych w celu:
 
  • wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych,
     
  • polepszenia skuteczności działania przedsiębiorstw oraz zwiększania ich konkurencyjności,
     
  • pomocy w realizacji polityki ekorozwoju.
  • wersja polska
    english version