english version
wersja polska
Tematy szkoleń    |   Kadra szkoleniowa    |   

www.ppp.waw.pl

www.ewaluacja.kobiko.com.pl

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o. proponuje Państwu udział w szkoleniach dotyczących problematyki samorządowej i gospodarczej, w tym organizacji usług komunalnych, zarządzania ochroną środowiska oraz ekonomii i finansów podmiotów publicznych i prywatnych.

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami gospodarki wodociągowo- kanalizacyjnej Spółka KOBIKO przygotowała zbiór szkoleń z zakresu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także inne szkolenia, np. z zakresu Prawa Zamówień Publicznych.

Zobacz nasze referencje w zakresie szkoleń.

NAJBLIŻSZE TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie
12-06-2006
"Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia taryf,wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków."
12 CZERWCA 2006 R., GODZ. 10:00 - 15:00

wersja polska
english version